**
**
**
**

ICPD – вашият инвестиционен партньор

 

Преди повече от 9 години основателите на ICPD разбират, че уникалността на България я превръща в перфектната дестинация за чуждестранни инвеститори както в наши дни, така и за в бъдеще. 

 

Intercapital Property Development (ICPD) е публично дружество, което търгува на Българската стокова борса(www.bse-sofia.bg). 

ICPD е законово регулирано и напълно лицензирано дружество от Българската комисия по финансов надзор. 

ICPD има крупни финансови институциите всред своите акционери – Пенсионни фондове ING, OTP Унгария, EFG Eurobank Гърция и пр. 

ICPD действа в съответствие с законите за защита на потребителите и инвеститорите. ICPD е първата българска компания, която се търгува на алтернативната система за търговия NewConnect, организирана от Варшавската борса.

 

Нашата мисия

 

Да осигурим дългосрочна възвращаемост за нашите клиенти и инвеститори посредством спазване принципите на устойчивото развитие. Ние съобразяваме нашите проекти с избора и желанията на инвеститорите и туристите. Дългогодишният ни опит върви ръка за ръка с най-добрите маркетингови решения с цел задоволяване на потребностите на нашите клиенти.